Alexei Şciusev, 94 (colţ str. M. Cebotari)

Casă individuală

Alexei Şciusev, 94 (colţ str. M. Cebotari); Liter AAlexei Şciusev, 94 (colţ str. M. Cebotari); Liter B
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

În 1869 această era proprietatea lui Andrei Kobzarev. Conform testamentului, întărit în 1891, casa a trecut în proprietatea sorii sale Parascovia Atamanciukova. S-a păstrat o descriere detaliată: " Casă de piatră într-un etaj, cu demisol, acoperit cu olane, cu jgheaburi din tablă de fier, cu patru odăi şi o tindă. În demisol se află bucătăria, spălătoria şi un beci boltit, care permite nu mai puţin de 20 de poloboace mari de vin."

Este un complex din două clădiri : o casă construită la colţul cartierului şi o casă aliniată străzii Şciusev.

Literul A. Este construită la colţul cartierului, ridicată pe un plan rectangular, într-un parter cu un demisol în partea curţii interioare, cu faţadele aliniate la liniile roşii ale străzii, cu colţul teşit. Decoraţia plastică este în stil eclectic, cu detalii ale stilului neoclasic. Intrarea era din partea curţii interioare. Ferestrele au ancadramente cu bolţarul central, , cu panouri sub plita de pervaz.

Literul B. Este o casă de locuit, construită la sfârşitul secolului al XIX-lea în stil eclectic cu reminiscenţe neoclasice. Faţada este asimetrică, cu şase axe, dintre care cinci de ferestre şi o intrare, amplasată spre dreapta, lângă poarta de acces în curte, umbrită de un portic cu doi piloni, care sprijină un antamblament dominat de un atic. Intrarea iniţială a fost înlocuită cu o fereastră, iar, la capătul opus al faţadei, o fereastră a fost înlocuită cu o uşă. În partea superioară a pereţilor se află o friză, susţinută de pilaştri, amplasaţi în corespundere cu planimetria casei. Ferestrele au ancadramente cu includerea cornişelor şi a nişelor de sub plita de pervaz.

Faţadă
Alexei Şciusev, 95 (colţ str. N. Iorga)Alexei Şciusev, 93