Alexei Şciusev, 84 (colţ str. Bănulescu-Bodoni)

Vilă urbană

Alexei Şciusev, 84 (colţ str. Bănulescu-Bodoni)
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

În 1889 consilierul de colegiu Constantin Herţa vândut nobilului Ivan Hinculov un loc viran din curtea sa, de la colţul cartierului, mărginit de străzile Leova şi Seminarskaia. În luna august al aceluiaşi an, Duma orăşenească a permis construcţia unei case, amplasate la colţul străzii, terminată în 1890. Casa avea şase odăi, o bucătărie.

Este o casă construită într-un nivel, ridicată pe un demisol înalt, cu faţadele principale aliniate liniilor roşii ale străzilor. Un perete longitudinal împarte spaţiul interior în două părţi egale, fiecare divizată în odăi, legate în anfiladă circulară.

Decoraţia plastică este în stil eclectic, cu detalii ale stilului neoclasic faţada fiind tratată ca un ordin fără coloane. Faţadele sunt simetrice, cu câte două rezalite laterale. Faţada principală, orientată spre strada Şciusev, are şase axe, şi include uşa de intrare, amplasată în rezalitul de lângă poarta de acces. Faţada laterală are cinci axe compoziţionale, toate goluri de ferestre. Ferestrele sunt cu forma golului diferită, simple rectangulare şi în arc în plin cintru, plasate în rezalite. Au ancadramente, dominate de cornişe rectilinii, cu panouri şi nişe sub plita de pervaz. Colţurile rezalitelor sunt evidenţiate prin bosaje bombate cu chenare, care prezintă o individualitate a acestei case. În partea superioară a pereţilor se află o friză, străpunsă de orificiile îngemănate de aerisire a podului, faţadele fiind terminate printr-un parapet din grilaje de metal (dispărut), cu atice dreptunghiulare cu centrul curb, instalate deasupra rezalitelor.

Faţadă
Alexei Şciusev, 85 A,BAlexei Şciusev, 82