Alexei Şciusev, 82

Casă cu apartamente de raport

Casă individuală (denumire din Registru)
Alexei Şciusev, 82
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

Casa din piatră, construită într-un parter ridicată pe un demisol aparţinea negustorului Hristofor Ivanovici Serbov-Sarbu şi a fost ridicat în 1888. La parter se afla vestibulul, şi şase odăi. În demisol – două odăi şi două magazii pentru lemne tăiate. În anexă se aflau o intrare, o bucătărie cu o odaie mică, cu o spălătorie. În această casă a locuit academicul N.P. Frolov (1908–1987), specialist în domeniul economiei.

Este o casă construită într-un nivel, ridicată pe un plan unghiular, pe un demisol în partea curţii, cu faţada principală aliniată liniei roşii a străzii. Un perete longitudinal împarte spaţiul interior în două părţi egale, fiecare divizată în odăi, legate în anfiladă circulară, planimetrie evidenţiată în exterior prin lesene. Faţada este asimetrică, cu unsprezece axe compoziţionale, dintre care trei sunt goluri de uşă (una construită cu zidărie). Intrările sunt umbrite de copertine cu console din fontă. Ferestrele au păstrat ancadramentele cu "urechiuşe" şi bolţarul central, cu plita de pervaz comună; pereţii au păstrat friza netedă.

Faţadă
Alexei Şciusev, 84 (colţ str. Bănulescu-Bodoni)Alexei Şciusev, 81