Alexei Şciusev, 81

Casă individuală

Alexei Şciusev, 81
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

Primele ştiri documentare privitor la proprietatea imobiliară de pe strada Sciusev 81, datează din 1871, când era proprietatea Varvarei Burdujeva (Burduja), văduvă de secretar de colegiu. În septembrie 1892 această proprietate imobiliară este achiziţionată de preotul Grigorii Fomici Mizimski. În 1940 proprietar era Mizimski şi Bebelo.

Arhitectura faţadei este în stil eclectic, orientarea retrospectivă. Este o casă construită într-un nivel, ridicată pe un plan alungit în adâncul sectorului, pe demisol înalt, cu faţada îngustă aliniată liniei roşii a străzii. Faţada era în zidărie aparentă, cu o compoziţie asimetrică, cu patru axe, dintre care trei sunt goluri de ferestre şi una de uşă, amplasată lateral, spre dreapta, într-un rezalit. Decoraţia plastică este modelată plastic, compusă din detalii arhitectonice: cornişă cu muluri, ancadramente cu frontoane în semicerc, friza superioară a pereţilor dotată cu două rânduri de denticule.

În anii 90 ai secolului al XIX-lea a fost înălţată cu un etaj şi paramentul în întregime tencuit neted.


Alexei Şciusev, 82Alexei Şciusev, 80 A,B