Alexei Şciusev, 71

Casă de raport cu pasaj

Alexei Şciusev, 71
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

A fost construită la mijlocul secolului al XIX-lea după un proiect model.

Primele ştiri documentare privitor la proprietatea imobiliară de pe strada Sciusev 73 (număr vechi), datează din 1847, când aparţinea lui I. Mironovici. În 1897 fiica sa Maria Mironovici a vândut această proprietate lui Duvid Ruhbargher. S-a păstrat o descriere sumară a clădirii din 1915: "Casă din piatră, ridicată într-un etaj pe un demisol, la parter sunt 4 camere cu 9 ferestre, în demisol .- 3 camere cu 4 ferestre." Proprietar în 1940 este atestat Aron Vaisman.

Este un complex din două clădiri, dintre care arhitectura literului A prezintă interes prin orientarea raţionalistă a stilului modern în care a fost realizată faţada principală.

Este o casă construită într-un nivel, ridicată pe un plan rectangular, cu faţada principală aliniată liniei roşii a străzii. Planimetria este soluţionată comfortabil, cu zonarea funcţională a încăperilor, dotată cu o terasă la faţada posterioară. Faţada este asimetrică, cu şase axe compoziţionale, dintre care cinci sunt goluri de ferestre şi una de uşă, amplasată lateral, spre stânga, lângă poarta de acces în curte. Rezalitul intrării are aspectul unui portal, echilibrat volumetric de un rezalit al faţadei, plasat în partea opusă a faţadei casei. Un rând de denticule, la scară diferită, se repetă la friză şi la aticul rezalitului lateral. O compoziţie plastică cu colonete joase, cu impresia unei ferestre de iluminare a holului, domină portalul intrării. Posibil, în componenţa faţadei intra şi un parapet, a cărui grilaj a dispărut. Sa-u păstrat canaturile sculptate ale uşii de intrare.

Faţadă
Alexei Şciusev, 72Alexei Şciusev, 70