Alexei Şciusev, 70

Casă din fondul construit istoric

Alexei Şciusev, 70
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

În 1838 consilierul titular Chiril Podolsky a achiziţionat un teren viran, aflat în prima parte a Chişinăului. În 1860 el a dăruit acest teren cu o casă într-un etaj fiicei sale Alexandra. În 1879 această casă veche a fost cumpărată de secretarul gubernial Andrei Voznâi, care o demolează şi în 1883 construieşte o casă într-un etaj, cu un demisol din partea curţii interioare, după cum rezultă din Registrul construcţiilor noi, alcătuit de Upravă în 1888. S-a păstrat proiectul casei, fără indicarea autorului.

Este o casă construită într-un nivel, ridicată pe un plan unghiular, cu o aripă adâncită în profunzimea curţii, cu faţada principală aliniată liniei roşii a străzii. Un perete longitudinal împarte spaţiul interior în două părţi egale, fiecare divizată în odăi.

Faţada asimetrică, cu opt axe compoziţionale, dintre care şapte sunt goluri de ferestre şi una de uşă, amplasată lateral, spre dreapta (posibil de provenienţă târzie). Decorul plastic a fost modificat, supraveţuind de la distrugere pilaştrii dintre ferestre, cornişele orizontale de deasupra ferestelor.

Faţadă
Alexei Şciusev, 71Alexei Şciusev, 69