Alexei Şciusev, 69

Casă individuală a geografului T. Porucic

Alexei Şciusev, 69
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

În luna august a anului 1887 Negustorul Andrei Ivanovici Manikov a vândut soţiei sale, Carolina o casă din piatră, o atenansă şi alte dependinţe, cumpărate de el de la licitaţia publică din 1875, organizată de Cârmuirea urbană. La începutul secolului al XX-lea aceasta era proprietatea lui Boris Porucic,tată cunoscutului om de ştiinţă din perioada interbelică Teodor Porucic. Casa era alcătuită din 10 camere, şase din care erau orientate spre stradă. În 1940 proprietar era Nicolae Gobjilă. Arhitectura este eclectică cu

Este o casă construită într-un nivel, pe un plan unghiular, cu o aripă orientate în adâncul parcelei, cu faţada principală aliniată liniei roşii a străzii. Un perete longitudinal împarte spaţiul interior în două părţi egale, fiecare divizată în odăi, legate în anfiladă circulară. Planimetria este evidenţiată în exterior prin lesene.

Faţada este asimetrică, cu şase axe compoziţionale, dintre care cinci sunt goluri de ferestre şi una de uşă, amplasată lateral, spre stânga, într-un rezalit plat, unde se afla poarta de acces în curte. Ferestrele alungite pe verticală au ancadramente simple, unite în partea inferioară prin plita comună de pervaz. Intrarea este dominată de un fronton triunghiular.

Faţadă
Alexei Şciusev, 70Alexei Şciusev, 67