Alexei Şciusev, 58

Casă de raport cu pasaj comun

Alexei Şciusev, 58
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

În luna februarie anul 1844 Simion Tapcienko a vândut preotului Fedor Pahowsky o casă din piatră, într-un etaj, alcătuit din şase odăi, construit de el conform planului obţinut de la Comitetul de construcţii în 1842. Probabil, a fost utilizat un proiect-model de clădire, numită "trei stânjeni" cu trei ferestre. Intrarea prin galeria cu geamuri a fost alipită mai târziu, arhitectura faţadei fiind refăcută la începutul secolului al XX-lea în stil modern.

Este o casă construită într-un nivel, cu faţada principală aliniată liniei roşii a străzii. Faţada este asimetrică, cu patru axe, trei de ferestre şi o uşă, amplasată lateral, spre poarta de intrare, dominată de un atic triunghiular. Detaliile: lesene cu caneluri, cornişa cu muluri, aticul mare triunghiular deasupra peretelui faţadei, ancadramentele ferestrelor, – toate au fost tratate în spiritul modernului. Decoraţia plastică a fost renegată în 2005.


Alexei Şciusev, 61Alexei Şciusev, 56 A