Alexei Şciusev, 56 A

Casă de raport în care a locuit arhitectul V.A. Voiţehowsky

Alexei Şciusev, 56 A; Liter AAlexei Şciusev, 56 A; Liter B
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

Este un complex din două case aliniate la linia roşie a străzii, construite într-un etaj, cu câte un corp de casă orientat în adâncul parcelei. Arhitectura este tributară proiectelor-model, realizate în stil neoclasic.

Literul A. Primele ştiri documentare privitor la proprietatea imobiliară, datează din 1851, când aparţinea Ecaterinei Maimesculova, soţiei de secretar de colegiu, care o vinde Mariei Alexeeva, văduvă de secretar gubernial. În 1887 ea demolează vechile construcţii şi construieşte o casă (s-a păstrat proiectul). În aripa stângă, ridicată pe un demisol format în locul căderii reliefului, se aflau odăile ocupate între anii 1956–1964 de locuinţa lui V.A. Voiţehowsky, arhitect, om emerit în arte.

Este o casă construită într-un etaj pe un plan unghiular, ridicat pe un demisol din partea curţii interioare, aliniată cu faţada la linia roşie a străzii. Un perete longitudinal împarte spaţiul interior în două părţi egale, fiecare divizată în odăi, legate în anfiladă circulară. De-a lungul faţadelor posterioare a fost construită o galerie unghiulară. Faţada are o compoziţie asimetrică cu opt axe, şapte de ferestre (două au fost înlocuite cu intrări) şi o intrare, amplasată lateral într-un rezalit. Intrarea este flancată de pilaştri, dominată de un fronton triunghiular. Ferestrele au ancadramente simple şi cornişe orizontale.

Literul B. A fost construită la începutul secolului al XX-lea în stil modern. Planul este caracteristic acestui stil, cu zonarea funcţională a încăperilor, cu o formă poligonală a salonului. Faţada este asimetrică, cu trei axe, două de ferestre şi o uşă, amplasată lateral, spre poarta de intrare. Paramentul este în zidărie aparentă din piatră făţuită, cu includerea panourilor din piatră spartă cu fracţie măruntă şi factură aspră. Peretele are un parapet din piatră, cu evidenţierea intrării printr-un atic convex.

Faţadă
Alexei Şciusev, 58Alexei Şciusev, 54 A,B