Alexei Şciusev, 5 (colţ str. Tighina)

Sinagogă

Casă individuală (denumire din Registru)
Alexei Şciusev, 5 (colţ str. Tighina)
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

Clădirea aparţinea casei de rugăciuni evreieşti "Şcoala din Sinai", construită la sfârşitul secolului al XIX-lea. Autorul proiectului se presupune că a fost arhitectul oraşului L. Şeidevandt, clădirea fiind identică cu casa de rugăciuni "Bes-Gamedriş", autorul căreia era acelaşi arhitect. Arhitectura imobilului este soluţionată în stil eclectic cu reminiscenţe neoclasice.

Este o clădire construită într-un nivel, pe un plan rectangular, ridicată pe un demisol înalt, cu faţada laterală aliniată liniei roşii a străzii Tighina, cu o retragere de la linia străzii Şciusev. Faţada construită la stradă este simetrică, cu cinci axe, toate goluri de ferestre în arc în plin cintru, conturate cu arhivolte late din bolţari, centrul faţadei fiind accentuat de bolţarul ferestrei din mijloc. O cornişa masivă este susţinută de pilaştri, amplasaţi între ferestre. Accesul are loc prin curte, faţada căreia are aceiaşi soluţie arhitecturală, dar la care s-a adăugat ferestrele de la şill (încăperea pentru femei), în partea de vest a clădirii, la nivelul superior.

Faţadă
Alexei Şciusev, 10Alexei Şciusev, 4