Alexei Şciusev, 4

Casă de raport

Alexei Şciusev, 4
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

În anul 1903 proprietar al acestei proprietăţi ea Feodosie Fedorov, care în 1910 a vândut-o lui Abram Vasilkovsky. În iunie 1912 Uprava urbană a Chişinăului a eliberat lui Abram Vasilkovsky permisul pentru construcţia unei case cu faţadă din piatră într-u etaj şi a unei atenanse, ambele fiind construite în 1913. Supravegherea era asigurată de către inginerul S. Felidman, posibilul autor al proiectului.

Este o casă construită într-un nivel, ridicată pe un plan unghiular, cu o aripă orientată în adâncul sectorului, cu faţada principală aliniată liniei roşii a străzii. Faţada principală are opt axe compoziţionale, şapte de ferestre şi una de uşă (înlocuită cu o uşă), amplasată lateral. Decoraţia plastică este în spiritul stilului modern, cu elemente neoclasice. Peretele tratat ca un ordin fără coloane, cu o friză cu triglife stilizate, intersectată de pilaştri cu trei striuri caracteristice stilului modern, cu o tratare plastică a bazei. Ferestrele, grupate într-un ritm anumit, sunt fără ancadramente, dar cu buiandrugii din bolţari cu evidenţierea celui central. Este un element preţios al fondului construit istoric. Accesul are loc din partea curţii interiore, faţada laterală având aceiaşi soluţie arhitecturală, la care se adaugă registrul al doilea cu ferestrele.

Faţadă
Alexei Şciusev, 5 (colţ str. Tighina)