Alexei Şciusev, 48

Casă individuală

Alexei Şciusev, 48
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

Primele ştiri documentare privitor la proprietatea imobiliară, datează din 1890, când aparţinea lui Nejina Kuloşko, fiică de negustor şi a altor rude de a ei. S-a păstrat o descriere sumară a casei din 1915: "Casă de piatră, într-un etaj, constituită din patru odăi".

A fost construită la mijlocul secolului al XIX-lea după un proiect-model în stil eclectic. Proprietară în 1940 Ştefana Negrescu.

Este o casă, construită într-un etaj, cu latura lungă aliniată liniei roşii a străzii. Paramentul este tencuit neted. Faţada are o compoziţie asimetrică, cu şase axe, din care cinci sunt goluri de ferestre, şi una a golului de intrare, amplasată lateral, într-un rezalit. Ferestrele au chenare cu elemente decorative, improvizare din ultimii ani. Intrarea amplasată lateral, într-un rezalit dominat de un atic din piatră, o parte a parapetului din tumbe şi îngrădire din fier (dispărut). Partea superioară a pereţilor este terminată printr-o friză cu o cornişă. Colţurile clădirii sunt evidenţiate prin lesene.

Faţadă
Alexei Şciusev, 49 A,BAlexei Şciusev, 47 A,B (colţ str. M. Eminescu)