Alexei Şciusev, 47 A,B (colţ str. M. Eminescu)

Curte urbană

Vilă urbană (denumire din Registru)
Alexei Şciusev, 47 A,B (colţ str. M. Eminescu); Liter AAlexei Şciusev, 47 A,B (colţ str. M. Eminescu); Liter B
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

În luna aprilie 1876 studentul Panteleimon Ilaşkov a achiziţionat de la licitaţia publică organizată de Uprava orăşenească o proprietate imobiliară, aflată la colţul străzilor Leova (nr. vechi 41) şi Mihailovskaia (nr. vechi 17). Între anii 1887 şi 1903, pe acest loc au fost construite din cărămidă o casă pe un demisol şi o atenansă. La parterul casei se aflau şapte odăi, în demisol – două. În 1940 proprietar al casei era Solomon Şur. Arhitectura casei a fost realizată în stil eclectic cu reminiscenţe neoclasice.

Literul A. Este o casă construită la colţul cartierului, aliniată la liniile roşii ale străzilor Eminescu şi Şciusev. Planimetria este bazată pe legătura în anfiladă circulară a odăilor. Faţadele, cu o simetrie axială, căptuşite cu cărămidă roşie, din care sunt create formele şi detaliile caracteristice stilului, combinate cu detalii din piatră. În axa centrală sunt câte un rezalit încununat cu un fronton, dominat de tumbe care intrau în componenţa parapetului din grilaje metalice. Faţadele au câte cinci şi şapte axe, toate goluri de ferestre, cu excepţia unei intrări ce se află la faţada orientată spre strada Mihai Eminescu, cu console din fontă pentru copertină. Intrarea secundară este din partea curţii, ridicată pe o terasă. Ferestrele sunt alungite, în segment de arc, cu buiandrugii din piatră albă. Colţurile casei şi a rezalitelor sunt evidenţiate prin lesene. Partea superioară a pereţilor este terminată printr-o friză, în care se află golurile dreptunghiulare de aerisire ale podului, conturate cu piatră albă, despărţite prin triglife.

Interioarele sunt ajustate la necesităţile unei clădiri cu funcţii sociale (Moldsindbalneotur).

Literul B. Atenansă, construită într-un etaj, aliniat cu latura îngustă la linia roşie a străzii. Faţada este soluţionat în aceiaşi manieră stilistică, caracteristică pentru faţada casei principale.

Faţadă
Alexei Şciusev, 48Alexei Şciusev, 46 A,B,C