Alexei Şciusev, 46 A,B,C

Conac urban

Casă de raport cu atenansă (denumire din Registru)
Alexei Şciusev, 46 A,B,C
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. În februarie 1912 Uprava Chişinăului a eliberat un permis pentru construcţia unei case în două etaje locuitorului Chişinăului nobilului Andrei Tolmacev. Supravegherea tehnică şi constructor a fost inginerul Izmail Lalevici, care după finisarea construcţiei în acelaşi an, a instalat o tăbliţă informativă, amplasată în partea dreaptă a casei. Se presupune că el a fost şi autorul proiectului. În 1917 această casă împreună cu o atenansă a fost cumpărată de negustorul din Petrograd Moisei Kligman. În 1940 proprietară era atestată Anna Avakova.

Liter A. O construcţie într-un nivel, posibil, o unitate comercială sau artizanală. Intrarea din partea străzii (azi astupată cu zidărie) conducea la galeria care mărginea faţada laterală, de unde aveau loc intrările în imobil. Faţada cu trei ferestre, evidenţiate prin ancadramente cu cornişe, axa de simetrie subliniată de un fronton în segment de arc, parte componentă a aticului plin. Structura casei este scoasă în evidenţă prin lesene.

Literul B. O clădire îngustă, orientată în adâncul sectorului, alipită de proprietatea vecină, nr. 48. A fost o unitate artizanală, în care intrarea era din partea străzii (azi înlocuită cu o fereastră), iar iluminarea – dinspre curte. Faţada este înălţată de un atic de zidărie. Imobilele erau unite printr-un perete, corp comun cu faţadele, traversat de poarta de acces, deasupra căreia se înălţa un fronton în semicerc, element al aticului comun.

Literul C. O casă în două niveluri, parte componentă a conacului, construită în adâncul proprietăţii. Faţada conţine două galerii etajate. Ferestrele au ancadramente cu evidenţierea bolţarului central.

Faţadă
Alexei Şciusev, 47 A,B (colţ str. M. Eminescu)Alexei Şciusev, 44 A