Alexei Şciusev, 44 A

Casă de raport

Alexei Şciusev, 44 A
Monument de arhitectură de importanţă naţională, care din greşală a fost omis din Registru.

A fost construit la începutul secolului al XX-lea în stil modern, cu o modificare a formelor clasice. Arhitect, posibil, Izmail Lelevici. Proprietar în anii 30 ai secolului al XX-lea este atestat Sofia Gheorghiu.

Este o casă, construită în două etaje, rectangulară în plan, cu latura lungă aliniată liniei roşii a străzii, ocupând întreaga lăţime a parcelei. Paramentul este în zidărie aparentă din piatră făţuită, cu detaliile cioplite. Faţada este dominată de silueta a trei rezalite, în care se află nouă axe, din care şapte sunt goluri de ferestre, una a uşii de intrare în clădire, amplasată în rezalitul central, şi una al gangului carosabil în curte, amplasat lateral, într-un rezalit. Compoziţia faţadei casei cu două etaje se distinge printr-o disimetrie, echilibrată prin formele şi elementele majore ale faţadei. Gangul carosabil, amplasat într-un rezalit lateral, este echilibrat printr-o logie adâncă, aflată la etaj. Rezalitele sunt evidenţiate prin pinioane triunghiulare. Ferestrele nu au chenare, fiind tratate divers: trei flancate de semicoloane cu capitelul stilizat, una încununată de o arhivoltă, altele două – umbrit de câte o cornişă pe console. Partea superioară a pereţilor este terminată printr-o friză cu o cornişă. Colţurile clădirii sunt evidenţiate prin lesene.

Planimetria este confortabilă, bazată pe o zonare funcţională a încăperilor. Din partea curţii interioare apartamentele au intrări secundare prin scări circulare, incluse în volume prismatice.


Alexei Şciusev, 46 A,B,CAlexei Şciusev, 43