Alexei Şciusev, 43

Casă individuală

Alexei Şciusev, 43
Monument de arhitectură şi artă de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

În anul 1888 Uprava Chişinăului a confirmat proiectul unei case într-un etaj, prezentat de fiul de negustor Ignat Antonov. Peste un an I. Antonov a vândut casa consilierului de stat Alexandru Saviţky. S-a păstrat proiectul acestei case. Este realizată în stil eclectic cu detalii neoclasice.

Este o casă, construită într-un etaj, rectangulară în plan, cu latura lungă aliniată liniei roşii a străzii. Faţada are o compoziţie asimetrică, cu cinci axe, din care patru sunt goluri de ferestre, şi una a golului de intrare, amplasată lateral, într-un rezalit plat, mărginit de pilaştri. Intrarea are o copertină cu console din fontă, sprijinită pe două coloane din fontă. Ferestrele, dominate de câte o cornişă orizontală, au chenare simple, sprijinite pe plite de pervaz. Partea superioară a pereţilor este terminată printr-o friză cu o cornişă, ambele cu denticule sub muluri. Colţurile clădirii sunt evidenţiate prin lesene, decorate cu bosaje «diament. În componenţa casei intrau şi stâlpii de la poartă.

Faţadă
Alexei Şciusev, 44 AAlexei Şciusev, 42 (colţ str. Hînceşti)