Alexei Şciusev, 42 (colţ str. Hînceşti)

Casă de raport cu prăvălie

Alexei Şciusev, 42 (colţ str. Hînceşti)
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

În luna aprilie 1862 negustorul Fedor Denisov a vândut asesorului de colegiu Aristotel Londis o casă într-un etaj, ridicată pe u demisol, construită conform planului eliberat de Comisia regională basarabeană de construcţii şi drumuri în august 1855. Mai târziu proprietari ai casei au fost consilierul de stat efectiv Constantin Duica şi Pavel Zanet.

Casa a fost construită după un proiect-model în anii ’60 ai secolului al XIX-lea.

Literul A. Este o casă de locuit, construită într-un etaj, unghiulară în plan, amplasată la colţul cartierului. Paramentul este tencuit, faţada are o compoziţie asimetrică, cu şase axe, din care cinci sunt goluri de ferestre, şi una a golului de intrare, amplasată lateral, într-un rezalit plat. Faţada laterală are şi ea o compoziţie asimetrică, cu cinci axe, patru ferestre (două astupate ) şi o uşă, amplasată lateral. Partea superioară a pereţilor este terminată printr-o friză care face corp comun cu lisenele de la colţuri. Faţada a fost modificată malefic cu distrugerea decorului plastic.

Faţadă
Alexei Şciusev, 43Alexei Şciusev, 41 A,B (colţ str. Hînceşti)