Alexei Şciusev, 41 A,B (colţ str. Hînceşti)

Edificiu cu funcţii sociale

Casă de raport cu pasaj şi prăvălie (denumire din Registru)
Alexei Şciusev, 41 A,B (colţ str. Hînceşti); Liter AAlexei Şciusev, 41 A,B (colţ str. Hînceşti); Liter B
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

În anul 1905 soţia consilierului titular Tatiana Suşevsky (născută Kozlova) a vândut Claudiei Alexeevici Stomatova, o proprietate imobiliară, aflată în partea a doua a Chişinăului, pe str. Kupeceskaia, 30 (strada Hânceşti), colţ Leova, compusă din două case într-un etaj, cu beciuri şi alte dependinţe construite. Această proprietate ia revenit moştenire de la tatăl său Andrei Kozlov, iar tatălui ei – în dreptul de vechime, ocupată 30 de ani în urmă. Casele au fost construite la mijlocul secolului al XIX-lea după proiecte model. În 1940 a aparţinut familiei Abram Pahter.

Liter A. Este o clădire cu funcţii sociale, construită într-un etaj, unghiulară în plan, amplasată la colţul cartierului, cu aripa lungă aliniată liniei roşii a străzii Hânceşti. Paramentul este în din piatră făţuită, cu detaliile cioplite. Faţada are o compoziţie asimetrică, cu opt axe, din care şapte sunt goluri de ferestre, şi una a golului de intrare, amplasată lateral, într-un rezalit. Faţada laterală are o compoziţie simetrică, cu cinci axe, patru ferestre şi o uşă, amplasată în axă. Ferestrele, dominate de câte o cornişă orizontală, au chenare simple, sprijinite pe plite de pervaz proeminente, Intrarea are o cornişă sub forma unui fronton triunghiular. Partea superioară a pereţilor este terminată printr-o friză cu o cornişă. Colţurile clădirii sunt evidenţiate prin lesene.

Este un element important al fondului construit istoric şi un reper urbanistic.

Literul B. A fost construită la începutul secolului al XX-lea. Proprietar Cujbă P.

Casă într-un etaj, alcătuită din două apartamente, aliniată liniei roşii a străzii, cu structura planimetrică şi compoziţia faţadelor simetrică. Intrările în rezalite plate sunt evidenţiate prin pilaştri şi frontoane triunghiulare. Ferestrele au ancadramente dominate de cornişe. Prezintă un element important al fondului construit istoric.

În ultimii ani i s-a adăugat un etaj.


Alexei Şciusev, 42 (colţ str. Hînceşti)Alexei Şciusev, 39