Alexei Şciusev, 39

Casă de raport cu gang carosabil şi unitate comercială

Casă de raport cu pasaj şi prăvălie (denumire din Registru)
Alexei Şciusev, 39
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

În primăvara anului 1900 Maria Marin a amanetat proprietatea sa imobiliară, aflată pe str. Leova, 35 (adresa veche). În acoperirea împrumutului, s-a obligat să construiască o casă cu două etaje, acoperită cu tablă de fier sau olane, conform planului oferit de Uprava orăşenească a Chişinăului, şi de a termina construcţia la 1 septembrie acelaşi an.

Casa de raport este construită în două etaje, pe un plan unghiular, cu faţada aliniată liniei roşii a străzii. Faţada este asimetrică, cu cinci axe, cu amplasarea laterală a gangului carosabil în sector de arc, deschidere căreia îi corespunde un balcon cu o grupare din două goluri în arc, o fereastră şi o uşă. În partea opusă se află intrarea în unitatea comercială. Paramentul este neted, pe fundalul căruia se evidenţiază pilaştrii cu bosaje la parter. Ferestrele au ancadramente cu imitaţia de bosaje şi a bolţarilor, sub plita de pervaz – nişe. Partea superioară a peretelui este finisată printr-o friză.

Faţadă
Alexei Şciusev, 41 A,B (colţ str. Hînceşti)Alexei Şciusev, 37