Alexei Şciusev, 37

Casă de raport cu gang carosabil

Casă de raport cu pasaj (denumire din Registru)
Alexei Şciusev, 37
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

În 1915 aparţinea lui Gherş Hazen-Averbuh. S-a păstrat descrierea casei din 1904, care nu era încă construită definitiv. Descrierea este a arhitectului Societăţii de credite V.N. Ţâganco: "Casă din piatră în două şi jumătate etaje, cu pereţii din mortar de var cu acoperiş din tablă, podeaua din scânduri, tavanele tencuite, scara din fier, WC canalizat, sobe din cahle. Demisolul constă din patru odăi, o bucătărie şi dependinţe, parterul – din cinci odăi, WC, o bucătărie şi dependinţe; Etajul din şase odăi, o baie, o bucătărie, un culoar şi dependinţe".

Casa de raport este construită în două etaje, ridicată pe un demisol, pe un plan rectangular, care ocupa întreaga lăţime a proprietăţii imobiliare, cu faţada aliniată liniei roşii a străzii. Faţada este simetrică, cu şapte axe, toate goluri de ferestre şi două rezalite laterale. O disemetrie este introdusă de amplasarea laterală a gangului carosabil rectangular, care a atras după sine soluţionarea diferită a rezalitelor laterale. Paramentul este neted, pe fundalul căruia se evidenţiază pilaştrii cu caneluri la rezalitele de la etaj. Ferestrele au ancadramente cu muluri clasice, sprijinite pe lesene, sub pervaz – panouri. Partea superioară a peretelui este finisată printr-o friză.

Au dispărut cornişa şi frontoanele rezalitelor. La parter două ferestre au fost înlocuite cu uşi de intrare.

Faţadă
Alexei Şciusev, 39Alexei Şciusev, 35 A,B