Alexei Şciusev, 49 A,B

Casă de raport

Alexei Şciusev, 49 A,B; Liter AAlexei Şciusev, 49 A,B; Liter B
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

Primele ştiri documentare privitor la proprietatea imobiliară, aflată pe strada Leova, 49–53 datează din 1857, când aparţinea Feodosii Kirpicinikova. În 1881 proprietatea este cumpărată de Ecaterina Malinina, fiică de colonel (în căsătorie soţia arhitectului V.N. Ţâganko). În 1892 această proprietate imobiliar, care consta dintr-o casă dintr-un parter, ridicată pe un demisol şi două atenanse, a fost vândută lui Ester Pototzky. Se poate de presupus că anume V. N. Ţâganco între anii 1881–1892 a proiectat această casă.

În perioada interbelică aparţinea familiei Averbuh.

Liter A. Este o casă construită într-un nivel, ridicată pe un plan unghiular, cu o aripă orientată în adâncul sectorului, cu faţada principală aliniată liniei roşii a străzii. Un perete longitudinal împarte spaţiul interior în două părţi egale, fiecare divizată în odăi, legate în anfiladă circulară. O galerie cu coloane de lemn contura faţadele orientate spre curte (actualmente construită). Intrarea principală, ridicată pe trepte înalte, evidenţiată prin piloni cu capiteluri decorative, dominată de un parapet cu grilaj metalic (a dispărut), conduce în galerie. Ferestrele au ancadramente cu cornişe, şi cu panouri sub plitele de pervaz. În faţa intrării a fost construit un tambur care a afectat malefic arhitectura casei.

Liter B. Este o casă construită într-un nivel, pe un demisol înalt, cu faţada principală aliniată liniei roşii a străzii, posibil, iniţial, o unitate comercială. Din partea curţii au fost amenajate locuinţe. Faţadele au fost în zidărie aparentă din piatră făţuită, cu trei axe, două de ferestre şi o uşă. În ultimii ani a fost acoperită cu o factură aspră din mortar. Deasupra clădirii se află un atic, element al parapetului din piatră, perforat de orificii alungite. Buiandrugii intrărilor şi golurilor ferestrelor sunt din bolţari. La faţadă a fost construit cu un tambur.

Este un element al fondului construit istoric, aflat în zona monumentului de arhitectură nr. 47.

Faţadă
Alexei Şciusev, 50Alexei Şciusev, 48