Alexei Şciusev, 18 A

Casă de raport

Alexei Şciusev, 18 A
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

Este un complex din două clădiri, construite într-un etaj, cu faţadele aliniate la linia roşie a străzii. Decoraţia plastică este în stil eclectic, cu detalii ale stilului neoclasic, construită la sfârşitul secolului al XIX-lea. În 1940 proprietarii complexului sunt David Lempert şi Averbuh.

Literul A. Este o casă cu faţada asimetrică, cu patru axe compoziţionale, dintre care trei sunt goluri de ferestre şi una de uşă, amplasată lateral, spre dreapta, într-un rezalit, unde se afla poarta de acces în clădire. De-a lungul faţadei laterale se afla o galerie cu geamuri, de unde avea loc intrarea în odăi. Peretele este tratat ca un ordin, cu pilaştri care susţin o friză în partea superioară, sub o cornişă. Rezalitul intrării este accentuat printr-un atic în segment de cerc, pe fundalul unui atic rectangulară, care intra în componenţa parapetului (dispărut). Pilaştrii de la colţul clădirii şi de la rezalit sunt decoraţi cu bosaje orizontale.

Literul B. Este o clădire mică, cu o intrare (de provenienţă târzie) şi o fereastră (construită), care, posibil iniţial era o casă pentru paznic. Soluţia plastică este similară casei.

Faţadă
Alexei Şciusev, 21 (colţ str. Bulgară)Alexei Şciusev, 17 A,B