Alexei Şciusev, 21 (colţ str. Bulgară)

Casă individuală cu o unitate comercială

Casă individuală (denumire din Registru)
Alexei Şciusev, 21 (colţ str. Bulgară)
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

Primele ştiri documentare privitor la proprietatea imobiliară, aflată pe strada Leova datează din 1892, când aparţinea lui Constantin Braşoveanu. Proprietatea consta dintr-o casă veche din lampaci, construită într-un etaj, acoperită cu şindrilă şi alte anexe.

În 1900 această proprietate, dar alcătuită dintr-o casă din piatră, acoperită cu olane, a fost cumpărată de El Zilberman. Consta din nouă odăi, una dintre care a fost arendată de Societatea de filantropie "Basarabeanul", pentru a comercializa pâine coaptă. În 1940 această casă aparţinea şui Rozer Mordco şi Reizea.

Este o clădire construită la colţul cartierului, ridicată pe un plan rectangular, într-un parter, cu faţadele aliniate la liniile roşii ale străzii. Decoraţia plastică a fost în stil neoclasic s-a păstrat numai la faţada îngustă, prin care avea loc intrarea de onoare în casă, dinspre strada Bulgară. Faţada orientată spre ea era asimetrică, cu cinci axe, din care patru de ferestre (una astupată), şi o uşă, pe unde era organizat accesul în casă, printr-un rezalit plat. Peretele, tratat ca un ordin fără coloane avea o friză, cu golurile rectangulare ale aerisirii spaţiului podului. Faţada orientată spre strada Şciusev a fost alungită cu o porţiune nouă, care a dublat lungimea iniţială, partea nouă fiind evidenţiată prin ferestrele de dimensiuni mărite cu includerea între ele a unor lesene. Odată cu aceasta decoraţia plastică originală a fost dezbătută şi înlocuită cu una simplistă.

Faţadă
Alexei Şciusev, 23Alexei Şciusev, 18 A