Alexei Şciusev, 17 A,B

Casă de raport

Alexei Şciusev, 17 A,B; Liter AAlexei Şciusev, 17 A,B; Liter B
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

Primele ştiri documentare privitor la proprietatea imobiliară datează din 1880, când aparţinea decedatului Ivan Camboli, cetăţean al Moldovei. S-a păstrat descrierea din acest an: "Casă din piatră, într-un etaj, acoperit cu olane, cu o lungime de 4 stânjeni de-a lungul străzii, şi 7 stânjeni în adâncul curţii, înalt de 5 arşini. Este alcătuit din două apartamente, dinspre curte este alipită o galerie din lemn cu geamuri".

Este u complex alcătuit din două clădiri, legate printr-un arc din zidărie, sub care se afla poarta de acces în curte. Casele sunt într-un parter, construite cu faţadele principale pe linia roşie a străzii. Decoraţia plastică a fost realizată în stilul eclectic cu reminiscenţe neoclasice.

Literul A. Este o casă cu faţada asimetrică, cu patru axe compoziţionale, dintre care trei sunt goluri de ferestre şi una de uşă, într-un rezalit, amplasat lateral, spre dreapta, unde se afla poarta de acces în clădire. Peretele este tratat ca un ordin, cu pilaştri care susţin o friză în partea superioară. Pilaştrii sunt decoraţi cu bosaje orizontale, cu terminaţii decorative. Ferestrele au ancadramente cu bolţarul central şi plite de pervaz pe console tratate decorativ. Rezalitul intrării este accentuat printr-un atic cu forme complexe, care intra în componenţa parapetului din tumbe şi grilaj din metal (dispărut).

Literul B. Este o atenansă cu faţada asimetrică, cu trei axe compoziţionale, dintre care două sunt goluri de ferestre şi una de uşă, amplasată lateral, spre stânga, unde se afla poarta de acces în clădire. Soluţia plastică este similară casei principale.

Faţadă
Alexei Şciusev, 18 AAlexei Şciusev, 16 (colţ str. Bulgară)