Alexei Şciusev, 16 (colţ str. Bulgară)

Casă de raport

Alexei Şciusev, 16 (colţ str. Bulgară)
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

Primele ştiri documentare privitor la proprietatea imobiliară de pe strada Sciusev, colţ Bulgară, datează din 1876. În 1891 această proprietate a fost achiziţionată de către Maria Gobjilă, soţie de preot.

Literul A. Clădirea a fost ridicată la mijlocul secolului al XIX-lea, după două proiecte model de case de locuit, una numită "cinci stânjeni". Este o casă construită pe un plan rectangiular, cu două niveluri, parterul ridicat pe un demisol înalt, amplasată la colţul cartierului, cu faţadele aliniată la liniile roşii ale străzilor. Casa consta din patru odăi la parter şi două camere, o bucătărie şi o magazie – în demisol. Faţadele au un număr impar de axe, toate goluri de ferestre, intrarea în casă efectuându-se din partea curţii interioare.. Paramentul faţadei este în bosaje orizontale, ferestrele aveau ancadramente clasice, la cele di demisol – cu evidenţierea bolţarului central, sub pervaz – panouri rectangulare cu nişe.

Literul B. Casa este construită de-a lungul străzii Leova, după un proiect-model numit "trei stânjeni". Intrarea în curte avea loc printr-o poartă cu piloni din zidărie.

Faţadă
Alexei Şciusev, 17 A,BAlexei Şciusev, 12