Alexei Şciusev, 107

Casă individuală

Alexei Şciusev, 107
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

În luna septembrie 1857 Arhitectul oraşului A.I. Bernardazzi a acordat o adeverinţă pentru lotul viran cumpărat de către Sofia Sokolova, cu condiţia ca acest teren să fie construit în timp de doi ani. A fost construit după un proiect-model. În 1940 proprietar este atestat Lidia Donico-Iordăchescu.

Este o casă construită într-un nivel, cu faţada principală aliniată liniei roşii a străzii. Faţada asimetrică, cu patru axe compoziţionale, dintre care trei sunt goluri de ferestre şi una de uşă, amplasată lateral, spre stânga, într-un portic, lângă poarta de acces în curte.

Decoraţia plastică este în stil eclectic, cu detalii ale stilului neoclasic. Pilaştri cu caneluri sunt între ferestre, sprijină friza netedă cu cornişa subliniată de un şir de denticule.

Ferestrele au ancadramente cu urechiuşe şi cu bolţarul central, sprijinite pe colonete sub plita de pervaz. Intrarea dominată de un fronton triunghiular, susţinut de pilaştri cu canelure.

Faţadă
Alexei Şciusev, 109Alexei Şciusev, 105