Alexei Şciusev, 109

Conacul urban al familiei Gudevici

Alexei Şciusev, 109
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. În 1940 aparţinea lui Vladimir Hinculov.

Este o clădire construită la colţul cartierului, ridicată pe un plan rectangular, într-un parter, cu faţadele aliniate la liniile roşii ale străzilor Şciusev şi Serghei Lazo. Un perete longitudinal împarte spaţiul interior în două părţi egale, fiecare divizată în odăi, legate în anfiladă circulară. Decoraţia plastică este în stil eclectic, cu detalii ale stilului neoclasic. Faţada principală este simetrică, cu şapte axe compoziţionale, toate goluri de ferestre. Faţada laterală este asimetrică, cu patru axe compoziţionale şi una de uşă, amplasată lateral, spre dreapta. Intrarea era printr-un rezalit, încununat de un fronton triunghiular, mărginit de pilaştri cu caneluri, ca şi colţurile clădirii. Partea superioară a faţadelor este conturată printr-o friză netedă, delimitată printr-o plintă

Ferestrele au ancadramente din muluri simple cu bolţarul central evidenţiat, cu panouri şi nişe sub plita de pervaz.

Faţadă
Alexei Şciusev, 111Alexei Şciusev, 107