Alexei Şciusev, 104

Casă individuală

Alexei Şciusev, 104
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

În luna mai 1872 negustorul August Şlihenmeer a achiziţionat de la licitaţia publică organizată de Uprava din Chişinău, un sector viran de pământ, aflat în partea întâi a oraşului. În ianuarie 1882 a. Şlihenmeer a amanetat casa construită în două etaje, care consta din 6 apartamente, în fiecare din ele fiind câte patru odăi. Se presupune, că autorul proiectului este arhitectul L. Şeidevandt. În 1940 proprietari erau moştenitorii lui Calic Levenzon.

Liter B. Este o casă cu două etajă, construită perpendicular liniei roşii a străzii, cu arhitectura în stil eclectic, cu reminiscenţe neoclasice. Faţada simetrică, cu patru axe, toate ferestre, mărginite cu ancadramente din pilaştri, care susţin o cornişă comună; jos unite cu panourile de sub plita de pervaz. Peretele este terminat cu o friză netedă sub o cornişă cu muluri.

Liter A. Imobil de locuit, construit în stil modern. Era o casă într-un parter, cutrei axe, două de ferestre şi o uşă, amplasată central (înlocuită cu o fereastră), cu rezalitul intrării înălţat sub forma unui turn. Paramentul era din mortar de ciment cu păstrarea culorii naturale, în care au fost modelate decorul plastic de formă geometrizată: nişe pătrate sub ferestre şi bandoul-plint unit cu cornişa. În anii 90 i s-a adăugat o mansardă, continuată şi peste zidul de incintă, rezultând o casă de două ori mai lungă decât cea iniţială.

Faţadă
Alexei Şciusev, 105Alexei Şciusev, 103