Alexei Şciusev, 102

Conac urban

Casă de raport (denumire din Registru)
Alexei Şciusev, 102; Vedere generalăAlexei Şciusev, 102; Fragment
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

În anii 40 ai secolului al XIX-lea, Iahan Rapp, locuitorul satului Bergdorf, judeţul Tiraspol, a cumpărat un loc viran, aflat în prima parte a Chişinăului, la colţul cartierului Meşceanskaia şi Leova. În 1877 el a amanetat proprietatea sa imobiliară, în care a fost descrisă clădirea: "Casă într-un etaj, orientată cu faţada spre strada Leova, cu o lungime de 14 stânjeni, alcătuită din cinci odăi şi o bucătărie. În 1915 casa a fost reconstruită şi avea opt încăperi şi o bucătărie".

Este o clădire construită la colţul cartierului, ridicată pe un plan rectangular, într-un parter pe un demisol înalt, cu faţadele aliniate la liniile roşii ale străzilor. Un perete longitudinal împarte spaţiul interior în două părţi egale, fiecare divizată în odăi, legate în anfiladă circulară, structura interioară fiind evidenţiată în faţade prin pilaştri cu rostuire de bosaje. Întrarea avea loc prin faţada laterală, orientată spre strada Sfatul Ţării, de pe galeria laterală. Decoraţia plastică este în stil eclectic, cu detalii ale stilului neoclasic. Faţada principală are o compoziţie simetrică, cu şapte axe, toate goluri de ferestre grupate câte două şi trei în compoziţii, unite prin cornişe cu console. Ferestrele au ancadramente, cu panouri şi nişe sub plita de pervaz.

Faţadă
Alexei Şciusev, 103Alexei Şciusev, 101