Rabbi Ţirilson, 6

Clădirea fostei şcoli "Heder" pentru băieţi

Clădirea fostului "Heder" pentru bărbaţi (denumire din Registru)
Rabbi Ţirilson, 6
Monument de arhitectură de valoare locală, inclus în Registrul de monumente de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. A fost construit în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în stil neoclasic.

Este o clădire ridicată într-un nivel, pe un demisol înalt, datorită căderii reliefului, pe un plan rectangular, aliniat cu latura lungă liniei roşii a străzii. Planul, specific pentru şcolile de pe lângă clădirile de cult, cu coridor central, în anii postbelici a fost adaptat pentru locuire. Din partea curţii interioare are o galerie continuu, sprijinită pe suporţi din fontă. Faţada este simetrică, cu şapte axe, goluri de ferestre. Ferestrele sunt rectangulare, cu cornişe orizontale, în plinurile dintre ferestre sunt pilaştri ordinului doric cu fusul cu caneluri, care sprijină friză netedă de sub cornişa clădirii.

Faţadă
Rabbi Ţirilson, 8–10Rabbi Ţirilson, 4