Rabbi Ţirilson, 8–10

Clădirea fostei sinagogi cu azil

Clădirea fostei sinagogi cu azil pentru bătrâni (denumire din Registru)
Rabbi Ţirilson, 8–10
Monument de arhitectură de valoare locală, inclus în Registrul de monumente de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. A fost construit în al doilea deceniu al secolului al XX-lea, construit în stil eclectic, stilizare istorică.

Este un complex alcătuit din două clădiri – o sinagogă şi un azil pentru bătrâni, unite printr-o anexă, construite concomitent.

Sinagoga este ridicată pe un plan rectangular, alungit, orientat cu latura lungă în adâncul parcelei, cu faţada îngustă pe linia roşie a străzii. Sala de rugăciuni este luminată prin ferestre aranjate în două registre, cu încăperi ritualice etajate. Faţada are o compoziţie simetrică, în care este reflectată structura clădirii, divizată în două registre de golurile ferestrelor, cu un rezalit central. Registrul de jos, care corespunde parterului, este cu bosaje orizontale. Decorul faţadei este eclectic, cu detalii baroce.

Azilul este o clădire construită în două etaje, pe un plan rectangular, aliniat străzii Rabi Ţirilson. Planurile etajelor sunt identice, cu un culoar central şi distribuirea camerelor de o parte şi alta. Faţada este simetrică, cu două rezalite, care continuă motivele decorative ale sinagogii. Paramentul este divizat prin lesene, instalate în plinurile dintre golurile de ferestre în arc ogival la etaj şi rectangulare – la parter.

Complexul de clădiri se află într-o stare avansată de deteriorare.

Faţadă
Rabbi Ţirilson, 6