Rabbi Ţirilson, 4

Casă individuală

Rabbi Ţirilson, 4
Monument de arhitectură de valoare locală, inclus în Registrul de monumente de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. A fost construit la sfârşitul secolului al XIX-lea, în stil eclectic.

Casa este ridicată pe un soclu înalt, pe un plan unghiular, cu latura lungă aliniată străzii. Planimetria este bazată pe legătura de anfiladă circulară a odăilor, cu ieşire la galeria de la faţada posterioară.

Faţada are o compoziţie asimetrică, cu şase axe, cinci de ferestre şi unul de uşă, amplasată lateral, spre stânga, evidenţiat de un rezalit, încununat de un fronton triunghiular. Paramentul este tencuit, cu bosaje orizontale, modelate din mortar. Deasupra ancadramentelor în formă de rame cu muluri, ale ferestrelor rectangulare, se află cornişe plastice cu mascaroane în rozete şi alte motiv vegetal, sprijinite pe modilioane. Sub cornişă se află o friză cu orificii de aerisire a podului.

Clădirea a suferit modificări importante. Uşa de intrare este transformată în fereastră, iar o fereastră – în uşă. În spaţiul podului a fost amenajată o mansardă, panta acoperişului fiind penetrată de ferestre.

Faţadă
Rabbi Ţirilson, 6Rabbi Ţirilson, 2