Rabbi Ţirilson, 2

Conac urban

Rabbi Ţirilson, 2
Monument de arhitectură de valoare locală, inclus în Registrul de monumente de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. A fost construit la sfârşitul secolului al XIX-lea, în stil eclectic.

Casa este ridicată pe un soclu înalt, pe un plan rectangular, cu latura lungă aliniată străzii. Planimetria este bazată pe legătura de anfiladă circulară a odăilor, cu ieşire la galeria de la faţada posterioară (azi astupată). Interioarele au fost modificate pentru a forma mai multe apartamente.

Faţada este tencuită, cu detalii modelate din mortar. Are o compoziţie asimetrică, cu două rezalite laterale, cu şase axe de goluri de ferestre, în rezalitul din dreapta aflându-se două ferestre. Ferestrele rectangulare sunt alungite, cu ancadramente sub formă de rame, dominate de cornişe triunghiulare din motive decorative, cu plitele de pervaz sprijinite pe postamente cu panouri cu factură aspră.

Faţadă
Rabbi Ţirilson, 4