Puşkin, 11 A,B (colţ str. Şciusev)

Vilă urbană şi clădirea fostei clinici de hidroterapie a medicului L. Tumarkin

Puşkin, 11 A,B (colţ str. Şciusev); Liter APuşkin, 11 A,B (colţ str. Şciusev); Liter B
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

În 1878 secretarul gubernial Nicolai Ivanovici Kuşkovschi a cumpărat de la licitaţia publică organizată de Uprava urbană un lot de pământ, aflat la colţul cartierului, unde între anii 1879 şi 1894 a ridicat o casă de colţ, într-un parter, cu un subsol, alcătuită din şase odăi. În anul 1897 această proprietate imobiliară a fost cumpărată de medicul Lazar Tumarkin, unde între anii 1898 şi 1902 a construit o clădire pentru clinica de hidroterapie. În 1903 proprietar au fost atestaţi Matei şi Lazăr Tumarkin. În perioada interbelică clinica a fost reconstruită prin modificarea structurii şi arhitecturii faţadei principale.

Liter A. Este o casă de locuit, construită la colţul cartierului, ridicată pe un plan rectangular, într-un parter, cu faţadele aliniate la liniile roşii ale străzilor A.S. Puşkin şi A.V. Şciusev. Faţadele au o arhitectură eclectică, cu o abundenţă a detaliilor decorative, cu reminiscenţe clasice. Faţada principală orientată spre strada A.S. Puşkin, are o compoziţie disimetrică, cu amplasarea unui rezalit în partea centrală, prin care avea loc intrarea de onoare în casă (astăzi înlocuită cu o fereastră), un gol în arc, decoraţia plastică a arhivoltei căruia prin bolţari îl scoate în evidenţă în raport cu restul ferestrelor cu golul rectangular. Deasupra fostei intrări, în nişa de sub portalul format, se află figurile sculptate în piatră a doi dragoni înaripaţi. Faţada orientată spre strada A.V. Şciusev are o compoziţie simetrică, cu două rezalite laterale, dominate de frontoane triunghiulare pe fundalul unor atice, elemente ale parapetului, partea din grilajul căruia a dispărut. Faţada are şapte axe, toate goluri de ferestre, dintre care ferestrele laterale, în arc în plin cintru, mărginite de arhivolte, sunt amplasate în rezalite. Cinci ferestre din partea centrală sunt rectangulare, dominate de cornişe triunghiulare, susţinute de console, care intră în componenţa ancadramentelor. Colţurile casei şi a rezalitelor sunt întărite vizual prin bosaje "diamant", dublate în interior prin pilaştri cu aceiaşi tratare a fusului.

Liter B. Este o clădire alcătuită dintr-un parter cu etaj, ridicată pe un plan rectangular, amplasat în adâncul proprietăţii imobiliare. Are o faţadă simetrică, cu cinci axe compoziţionale, dintre care patru sunt goluri de ferestre simple, rectangulare, fără ancadramente, cu amplasarea intrării în axa de simetrie, printr-un rezalit cu o loggie, formă repetată şi la etaj. Arhitectura faţadei a fost soluţionată în spiritul modernului, cu detalii specifice stilului pe lesenele la colţuri şi pe registrul care separa parterul de etaj. Peretele faţadei era încununat de un parapet din piatră cu un atic în centru. În anii 90, în scopul amplificării clădirii prin construcţia unei mansarde în acoperiş, decoraţia plastică a fost distrusă şi faţada a obţinut un aspect bastard, suburban, cu console false pentru susţinerea unui acoperiş masiv.

Faţadă
Puşkin, 12 (colţ str. M. Kogălniceanu)Puşkin, 10 B (în curte)