Puşkin, 10 B (în curte)

Casă individuală

Puşkin, 10 B (în curte)
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Este o casă construită, în adâncul curţii, ocupând colţul din stânga. În corespundere cu locul amplasării clădirea a obţinut un plan unghiular, mărginit lateral de aripile casei. Faţada principală este asimetrică, cu lungimea laturilor diferită. Intrarea este în axa colţului casei, cu formarea unui cour-d ’honneur în faţă. Arhitectura este în stil modern, datând de la începutul secolului al XX-lea. Au fost create condiţii confortabile de locuit, cu o intrare de onoare printr-un hol şi intrare secundară, laterală. Încăperile sunt legate între ele atât în anfiladă, cât şi prin intermediul unor culoare de-a lungul pereţilor opaci. Faţadele sunt tencuite neted, acoperite cu mortar de culoarea naturală a cimentului, din are au fost modelate detaliile arhitectonice, reminiscenţe ale clasicismului: cornişă cu denticle, friză netedă cu orificii de aerisire a podului, lesene la marginea rezalitului intrării şi la colţurile laturilor, ancadramente plate în jurul golurilor ferestrelor şi plita de pervaz comună, care separă partea inferioară a pereţilor sub forma unui registru inferior.

Faţadă
Puşkin, 11 A,B (colţ str. Şciusev)Puşkin, 9