Petru Rareş, 37

Casă de raport

Casă individuală (denumire din Registru)
Petru Rareş, 37
Monument de arhitectură de valoare locală, din a doua jumătate al secolului al XIX-lea, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău.

Este o clădire, construită într-un nivel, aliniată la linia roşie a străzii. Planul este unghiular, cu câteva intrări din partea străzii. Structura interioară este evidenţiată în compoziţia faţadelor prin lesene. Decoraţia plastică este dominată de stilul eclectic. Ferestrele sunt rectangulare, cu ancadramente simple, rame din plinte, care se repetă şi la golurile intrărilor. Cornişa, specifică stilului, este conturată în partea inferioară de un brâu cu denticule.

Faţadă
Petru Rareş, 49Petru Rareş, 36