Petru Rareş, 49

Edificiu cu tipologie confuză

Casă individuală (denumire din Registru)
Petru Rareş, 49
Monument de arhitectură de valoare locală, inclus în Registrul de monumente de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei. Datează din a doua jumătate al secolului al XIX-lea. A fost deteriorată în timpul celui de al doilea război mondial, refăcută în anii postbelici.

Este o clădire în două etaje, amplasată la colţul cartierului, orientată cu faţada spre scuarul de la intersecţia străzilor Petru Rareş şi B.P. Haşdeu. Planul este trapezoidal, cu o latură aliniată la linia roşie a străzii. În anii ’90 ai secolului al XX-lea, s-a mărit de două ori suprafaţa planului, decoraţia plastică parţial s-a distrus. Ferestrele sunt simple, fără ancadramente, cornişa sub forma plintei, un cordon împarte paramentul în două registre conform structurii spaţiale.

Nu comportă calităţi de monument istoric.

Faţadă
Petru Rareş, 37