Petru Rareş, 35 A,B

Case de raport

Casă individuală (denumire din Registru)
Petru Rareş, 35 A,B; Liter APetru Rareş, 35 A,B; Liter B
Monument de arhitectură de valoare locală, de la mijlocul secolului al XIX-lea, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău. Proprietatea imobiliară este alcătuită din două clădiri.

Literul A. Este o clădire, construită în două etaje, amplasată la colţul cartierului, format la intersecţia străzilor Petru Rareş şi Pruncul. Planul este rectangular, cu alinierea la liniile roşii ale străzilor, cu un colţ teşit, prin care are loc un acces într-un apartament. Decoraţia plastică este modestă, parţial pierdută, concepută iniţial în spiritul stilului neoclasic. Ferestrele sunt simple, fără ancadramente, cornişa sub forma plinte.

Literul B. este o clădire alcătuită dintr-un parter, aliniată liniei roşii a străzii Petru Rareş. Datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea. În ultimii ani o parte a clădirii a fost înlocuită cu o casă individuală, ridicată în două etaje. De la imobilul vechi s-a păstrat o porţiune cu patru axe, goluri de ferestre. Decoraţia plastică este diferită, mărturie că edificiul a fost refăcut de câteva ori. S-a păstrat o cornişă triunghiulară deasupra unei ferestre, restul sunt dominate de cornişe orizontale. Sub ferestre sunt panouri decorative, de două tipuri.

Soclul înalt, din cauza căderii de relief, este delimitat de parter printr-o plintă.

Faţadă
Petru Rareş, 36Petru Rareş, 32