Octavian Goga, 18 A,B (nr. 20 eroare)

Casele clerului administrării moşiilor mănăstireşti "Închinate Sf. Munte Athos"

Octavian Goga, 18 A,B (nr. 20 eroare); Liter AOctavian Goga, 18 A,B (nr. 20 eroare); Liter B
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. Datarea este din jumătatea a doua a secolului al XIX-lea, construit cu influenţa stilului neoclasic. În 1903 a fost atestat drept curte mănăstirească.

Este un complex din două clădiri, care constă dintr-un corp de casă cu funcţii diverse (administrare, şcoală sau spital, literul A) şi casa egumenului (literul B), dependinţe şi o vastă grădină.

Literul A. Este o clădire ridicat într-un etaj, pe un plan unghiular, aliniat cu latura lungă la linia roşie a străzii Octavian Goga. Planimetric este compus din două părţi, cu funcţii diferite. Porţiunea aliniată străzii Octavian Goga are un coridor central cu încăperi mari, dispuse de o parte şi alta. La capetele clădirii se află două coridoare transversale, care comunică cu strada. Corpul orientat spre curte, are un plan specific locuinţelor, ridicată pe un beci. Intrarea este amplasată în axa de simetrie, de unde se accede în camerele laterale, câte două în fiecare parte. Ambele secţii ale planului comunică între ele.

Faţada are o compoziţie simetrică cu un rezalit central, încununat de un fronton triunghiular. Nouă axe, şapte goluri de ferestre, dintre care trei se află în rezalitul central, şi două de la uşile de intrare, azi una astupată, evidenţiate prin câte un atic. Colţurile clădirii sunt evidenţiate prin lesene cu bosaje orizontale.

Literul B. Casa de locuit cu cancelaria administraţiei este ridicată într-un etaj, pe un plan rectangular, cu o retragere de la linia roşie a străzii Octavian Goga. Planimetria este bazată pe legătura prin coridor a încăperilor, amplasate de ambele părţi. O parte a odăilor sunt mai mari, dispuse în anfiladă circulară, cu o grupare funcţională în jurul unor dependinţe, concentrate lângă intrarea din partea curţii. Faţada principală are o compoziţie simetrică, cu cinci axe, patru goluri de ferestre şi unul de uşă, amplasat în rezalitul central, încununat cu u fronton triunghiular. Compoziţia aminteşte de arhitectura casei populare cu cerdac în faţă. Ferestrele sunt de dimensiuni mari, conturate cu ancadramente din muluri clasice, dotate cu plite de pervaz.

Faţadă
Octavian Goga, 19Octavian Goga, 14 A,B