Octavian Goga, 14 A,B

Casă individuală

Octavian Goga, 14 A,B; Liter AOctavian Goga, 14 A,B; Liter B
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. Datarea este de la mijlocul secolului al XIX-lea, construit cu influenţa stilului neoclasic. În 1903 proprietar era Miciu-Nicolaevici.

Proprietatea imobiliară este constituită din două.

Literul A. Casa este construită într-un nivel, pe un plan rectangular, amplasată la colţul cartierului, aliniată cu laturile la liniile roşii ale străzilor Octavian Goga şi Rabbi Ţirilson. Planimetria este tradiţională pentru arhitectura populară, alcătuită din trei camere, cu un coridor central. Legătura dintre casă şi stradă are loc printr-o galerie, cu acces lateral. La o etapă mai târzie, la casă au fost adăugate două camere, cu intrare separată din curte. Faţada orientată spre Rabbi Ţirilsăn, are cinci axe, trei goluri de ferestre şi două, laterale de la firide în arc, pentru amplasarea statuilor. Faţada, orientată spre strada Octavian Goga, are o compoziţie asimetrică, cu patru axe, trei de ferestre şi unul de uşă, care conduce la galerie. Ferestrele casei sunt fără ancadramente, în afară de cea din porţiunea alipită, dar cu plite de pervaz. Firidele sunt conturate cu câte o bandă plată, cu decor în relief în partea inferioară.

Literul B. Este o casă ridicată pe un demisol înalt, aliniată străzii Octavian Goga. Faţada are o compoziţie asimetrică, cu cinci axe, patru goluri de ferestre şi unul de al intrării, amplasat lateral, într-un portic cu trepte. Intrarea conduce la galeria amplasată de-a lungul faţadei laterale. Decorul plastic este alcătuit din lesene, ancadramente cu muluri clasice la ferestre, panouri sub plita de pervaz şi o cornişă a pereţilor.

Faţadă
Octavian Goga, 18 A,B (nr. 20 eroare)Octavian Goga, 13