Octavian Goga, 19

Casă de locuit

Casă parohială a bisericii "Sf. Haralambie" (denumire din Registru)
Octavian Goga, 19
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei. Datarea este de la mijlocul secolului al XIX-lea (datarea cu sfârşitul secolului al XIX-lea este contestată).

Este o casă de locuit, construită într-un nivel, aliniată la linia roşie a străzii Octavian Goga, formând un front comun cu casa parohială a bisericii Sf. Haralambie, cu adresa de pe strada Alexandru cel Bun, 50, literul C. Faţada casei avea patru axe, trei goluri de ferestre şi unul de la uşa intrării, azi astupată. Decoraţia plastică este din arsenalul stilului neoclasic – cornişe, brâu la nivelul plitelor de pervaz şi ancadramente ferestrelor mari, toate de bună calitate.

Faţadă
Octavian Goga, 22 A,BOctavian Goga, 18 A,B (nr. 20 eroare)