Nicolae Iorga, 15 A

Clădirea fostului gimnaziului pentru fete nr.3

Clădirea fostului gimnaziului pentru băieţi nr.2 (denumire din Registru)
Nicolae Iorga, 15 A
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

În luna ianuarie 1870 Irina Tanţova a vândut asesorului de colegiu Petru Venţkovsky o casă din piatră, aflată la colţul străzii, într-un etaj, care îi revenise ei conform testamentului de moştenire în iulie 1863. Casa, construită la mijlocul secolului al XIX-lea, în 1904 a fost reconstruită după proiectul elaborat pentru şcoala de fete, fondată de M.A. Nagovsky (transformată în gimnaziu în 1903). Pe lângă gimnaziu se afla şi o capelă.

Este o clădire alcătuită din două imobile, una construită la colţul cartierului, sediul şcolii cu faţadele aliniate la liniile roşii ale străzilor, şi o aripă alungită în plan, aliniată străzii A. Şciusev, ambele într-un parter. Structura planimetrică este corespunzătoare destinaţiei sale, cu un hol central amplu, perimetral căruia se află clase. Şcoala avea o ieşire secundară în curte, prin care a fost aliptă o aripă cu un culoar cu clase lateral amplasate, orientate spre stradă. Şcoala, ridicată pe un plan aproate pătrat, are intrarea evidenţiată printr-un portic cu piloni îngemănaţi, care susţin atablamentul cu un fronton triunghiular. Partea superioară a pereţilor este finisată printr-o cornişă cu denticule, care fac corp comun cu antablamentul porticului.

Faţadă
Nicolae Iorga, 18 (colţ str. Şciusev)Nicolae Iorga, 14