Nicolae Iorga, 18 (colţ str. Şciusev)

Conac urban

Nicolae Iorga, 18 (colţ str. Şciusev)
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Primele informaţii documentare cu privire la proprietatea imobiliară sunt din anul 1851, când aparţinea locuitoarei or. Bălţi Despina Kasteva. Între anii 1873 şi 1878 această proprietate a fost văduvei consilierului titular Ecaterina Andonievna, care între anii 1874 şi 1877 a construit o casă nouă, într-un parter, acoperită cu ţiglă, compusă din cinci odăi. La sfârşitul secolului al XIX-lea proprietar este A. Gust. Pojariisky.

Este o clădire construită la colţul cartierului, ridicată pe un plan rectangular, într-un parter, cu faţadele aliniate la liniile roşii ale străzilor. Arhitectura este eclectică în baza stilului neoclasic, cu planimetria specifică jumătăţii a doua a secolului al XX-lea: un perete longitudinal împarte planul în două jumătăţi, care la rândul lor sunt divizate prin pereţii transversali în încăperi, legate în anfiladă circulară.

Faţada principală are un aspect asimetric, cu trei axe, două de ferestre amplasate rar, şi unul de uşă, evidenţiat de un portic cu două coloane ale ordinului corintic, amplasat lateral, spre stânga, unde se afla poarta de acces pe teritoriul proprietăţii imobiliare. Partea superioară a pereţilor este decorată cu o friză cu ferestre îngemănate pentru aerisirea podului, soluţie comună pentru antablamentul porticului, unde ferestrele sunt înlocuite cu nişe. Faţada laterală orientată spre str. A. Şciusev este simetrică, cu şapte axe compoziţionale, toate de ferestre. Decoraţia plastică este austeră, fără ancadramente ale golurilor.

Faţadă
Nicolae Iorga, 20Nicolae Iorga, 15 A