Mitropolit Varlaam, 88

Casă de raport cu unităţi comerciale

Casă de raport (denumire din Registru)
Mitropolit Varlaam, 88
Clădirea este un monument de arhitectură de valoare locală, construită la începutul secolului al XX-lea, inclusă în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişunău.

Casa este amplasată la colţul cartierului, aliniată la liniile roşii ale construcţiilor perimetrale a străzii Mitropolitul Varlaam şi a unui relict al tramei stradale a Chişinăului vechi, – o stradelă fără nume, inclusă în structura urbană a Chişinăului după 1834. Imobilul a fost construit pe locul unei case mai vechi.

Casa are un plan unghiular, cu o latura, mai lungă, orientată în adâncul cartierului, şi cu o latură mai scurtă, aliniată străzii actuale. Prin colţul teşit al casei avea loc intrarea într-o unitate comercială amplasată la parter. Mai multe intrări dinspre strada Mitropolit Varlaam şi stradela dispărută conduceau în alte unităţi comerciale, toate cu spaţiile interioare iluminate prin vitralii alungite.

Faţadele orientată spre ambele străzi, au fost soluţionate în spiritul stilului modern, orientarea "art déco". Decoraţia plastică este bazată pe contrastul formelor rectilinii şi curbe, punându-se în valoare calităţile naturale ale materialelor de construcţie, factură şi culoare, ale cărămizii roşii şi a gresiei de carieră, prelucrată minuţios.

În anii celui de al doilea război mondial, clădirea a fost deteriorată.În 1948 a fost reconstruită cu respectarea arhitecturii faţadelor. Latura veche dinspre curte a fost înlocuită cu un corp de casă cu apartamente specifice arhitecturii postbelice.

Faţadă
Mitropolit Varlaam, 90 A,BMitropolit Varlaam, 86