Mitropolit Varlaam, 90 A,B

Casă de raport cu unităţi comerciale

Casă de raport (denumire din Registru)
Mitropolit Varlaam, 90 A,B
Monument de arhitectură de valoare locală, inclus în Registrul de monumente de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei. A fost construită la începutul secolului al XX-lea. În timpul celui de al doilea război a suferit deteriorări, fiind refăcută în anii postbelici cu păstrarea formei planului şi, parţial, a arhitecturii parterului şi faţadelor.

Literul A. Clădirea ocupă latura scurtă a unui mic cvartal, format între strada Vlaicu Pârcălab şi o stradelă relicvă a Chişinăului istoric. Este ridicată în trei etaje pe un plan unghiular cu două colţuri teşite. La parter, la colţul cartierului, se afla o unitate comercială, de la care s-au păstrat intrarea prin latura teşită şi golurile rectangulare de la vitralii.

Apartamentele de la etaj sunt dotate cu balcoane mici, susţinute de console din piatră, cu golurile de intrare pe balcoane alungite. Paramentul pereţilor clădirii este tencuit neted, parterul fiind scos în evidenţă prin imitarea din mortar a asizelor şi a bolţarilor deasupra golurilor de vitralii. Pereţii sunt terminaţi în partea superioară de o cornişă proeminentă cu modilioane. Decoraţia plastică este prezentă sub forma panourilor cu relief vegetal, incluse în îngrădirea balcoanelor de la etajul unu, în decorul consolelor şi golului de intrare de la colţul clădirii, centru compoziţional al imobilului, scos în evidenţă de un atic, construit deasupra colţului teşit al clădirii.


Mitropolit Varlaam, 88