Mitropolit Varlaam, 86

Casă individuală

Mitropolit Varlaam, 86
Monument de arhitectură de valoare locală, inclus în Registrul de monumente de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. A fost construită în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Prima construcţie pe acest loc a aparţinut negustorului Ceaplâghin, atestată dintr-o perioadă anterioară anului 1823.

Casa are un plan dreptunghiular, aliniată la linia roşie a străzii, cu intrarea soluţionată din partea curţii interioare. Faţada principală are opt axe de goluri de ferestre, compoziţia rezultând în urma amplificării în etape a unei clădirii mai vechi. Arhitectura imobilului datează de la ultima refacere din anii 80 ai secolului al XIX-lea, tributară stilului eclectic cu reminiscenţe ale stilului neoclasic. Singurele detalii decorative sunt ancadramentele simple ale golurilor de ferestre, cu o accentuare rectangulară a părţii superioare.

Arhitectura clădirii a fost modificată pentru a servi necesităţile unei unităţi comerciale, golul unei ferestre fiind înlocuit printr-o uşă de acces.

Faţadă
Mitropolit Varlaam, 88Mitropolit Varlaam, 84 (colţ str. M. Eminescu)