Mitropolit Varlaam, 84 (colţ str. M. Eminescu)

Casa primarului Carol Şmidt

Mitropolit Varlaam, 84 (colţ str. M. Eminescu)
Monument de arhitectură de valoare locală, inclus în Registrul de monumente de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. A fost construită în jumătatea a doua a secolului al XIX-lea. În 1894 proprietatea imobiliară aparţinea lui Karol Alexandrovici Şmidt, cel mai cunoscut primar din istoria Chişinăului, care a activat în această funcţie între anii 1877–1904.

Casa se află la colţul cartierului, construită într-un singur nivel, ridicată pe un plan unghiular, cu două faţade principale, soluţionate cu o compoziţie simetrică. Arhitectura faţadelor este eclectică cu reminiscenţe neoclasice, suferind deteriorări în timpul celui de al doilea război mondial, care au afectat mai ales partea superioară a pereţilor.

Faţada principală orientată spre strada Mitropolit Varlaam are şapte axe de ferestre. În două rezalite laterale se află câte două ferestre în arc în plin cintru, încununate fiecare cu câte un fronton triunghiular. Faţada orientată spre strada Mihai Eminescu are patru axe de ferestre în arc în plin cintru, evidenţiate şi ele de mici frontoane triunghiulare. Paramentul faţadelor este decorat cu bosaje orizontale, întrerupte de golurile ferestrelor. Spiritul eclectic se manifestă în utilizarea materialelor de construcţie de diferită factură şi punerea în valoare a contrastului dintre ele, precum şi de introducerea formelor decorative din arhitectura populară, cum ar fi denticulele sub panourile de sub pervazurile ferestrelor cu aspect de dantelă.

Faţadă
Mitropolit Varlaam, 86Mitropolit Varlaam, 76 A,B