Mitropolit Varlaam, 76 A,B

Complex din case de raport cu unităţi comerciale

Casă de raport cu magazin (denumire din Registru)
Mitropolit Varlaam, 76 A,B; Liter AMitropolit Varlaam, 76 A,B; Liter B
Monument de arhitectură de valoare locală, inclus în Registrul de monumente de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei. Se pretinde că o parte a clădirilor ar data de la începutul secolului al XIX-lea, rămânând de la un han urban din apropierea pieţei centrale, refăcute treptat până la începutul secolului al XX-lea. Complexul de clădiri s-a formată în anii postbelici, în urma comasării clădirilor, parţial distruse în timpul celui de al doilea război mondial, care intrau în componenţa unor proprietăţi imobiliare diferite. Sunt trei clădiri aliniate la linia străzii, construite într-un nivel, formând un front perimetral cu construcţiile vecine. În componenţa complexului intră un pasaj carosabil. Spre dreapta se află un corp de casă, alcătuit din două clădiri, literul A şi B, în stânga – literul V, toate cu planimetria şi arhitectura faţadelor diferite.

Literul A. Se pretinde că pe acest loc s-ar fi aflat o clădire care ar data de la începutul secolului al XIX-lea, în ea aflându-se locuinţa colonelului Kornilovici, şeful ridicării topografice a teritoriului Basarabiei în anii 20 ai secolului al XIX-lea. Compoziţia faţadei se bazează tripla repetare a unei structuri de unitate comercială, alcătuită din câte două ferestre şi o uşă, amplasată central. Decoraţia plastică eclectică era alcătuită din detalii cu caracter renascentist. Ancadramentele, simple chenare, dominate de cornişe triunghiulare sau în segment de cerc, diferite la fiecare element al compoziţiei metrice, erau susţinute de console. Accesul în interioare erau evidenţiate prin porticuri în consolă. Aspectul actual al clădirii, cu înlocuirea uşilor prin ferestre şi simplificarea până la renegare a decoraţiei plastice originale, se datorează unor reparaţii ulterioare. Faţada posterioară a păstrat galeria din stâlpi.

Literul B se află în apropierea pasajului carosabil. Compoziţia faţadei repetă arhitectura clădirii din stânga, mai timpurie, care a servit drept model de urmat la refacerea acesteia, după deteriorările aduse în timpul celui de al doilea război mondial, obţinându-se astfel un ansamblu arhitectural unitar. Arhitectura acestei clădirii a suferit în urma reparaţiei cu renegarea plasticii decorative.

literul V. Iniţial era o casă de locuit cu arhitectura soluţionată în spiritul stilului modern. Casa era orientată în adâncul parcelei, cu faţada îngustă, alcătuită din cinci axe, patru goluri de ferestre şi unul de uşă, amplasat lateral. Clădirea are structura modificată în scopul adaptării spaţiului interior unei unităţi comerciale. Particularitatea pregnantă a arhitecturii o alcătuieşte osatura din pilaştri, continuată în partea superioară a clădirii sub forma unui atic, unde se află golurile de aerisire a podului.

Faţadă
Mitropolit Varlaam, 84 (colţ str. M. Eminescu)Mitropolit Varlaam, 74 A,B