Mitropolit Varlaam, 74 A,B

Case de raport cu unităţi comerciale

Casă de raport cu magazin (denumire din Registru)
Mitropolit Varlaam, 74 A,B
Monument de arhitectură de valoare locală, inclus în Registrul de monumente de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei. Sunt clădiri care datează din perioade istorice diferite.

Clădirile sunt construite într-un nivel, incluse, împreună cu pasajul carosabil, în fondul perimetral al străzii, aliniate la linia roşie al colţului cartierului de la intersecţia străzilor Mitropolitul Varlaam şi strada Armenească.

Literul A. Clădirea este aliniată străzii Mitropolitul Varlaam, datează de la începutul secolului al XX-lea, construită în stil eclectic. Compoziţia faţadei, cu zece axe de goluri, este bazată pe tripla repetare a soluţiei structurale a unei unităţi comerciale, alcătuită dintr-un spaţiu unitar, cu câte o uşă şi două ferestre. Decoraţia plastică a faţadei este cu caracter eclectic, rezumată la ancadramente în jurul golurilor de ferestre şi a uşilor (două din ele înlocuite cu ferestre), păstrată până la sfârşitul secolului al XX-lea. Golul ferestrelor şi a uşii este în segment de cerc, inclus într-o bandă perimetrală, dominată de câte o cornişă triunghiulară, cu imitaţia cheii de boltă pentru bolţarul central.

Literul A1. Imobilul se află la colţul străzii, datează de la jumătatea secolului al XIX-lea, cu arhitectura faţadelor deteriorată. O faţadă are şapte axe, alta – patru, toate goluri de ferestre. Un gol de uşă se află în peretele teşit de la colţul clădirii. În ultimii ani detaliile decorului plastic au fost distruse, azi rămase sub forma unor simple chenare cu plita de pervaz.

Faţadă
Mitropolit Varlaam, 76 A,BMitropolit Varlaam, 69 (colţ str. M. Eminescu)