Mitropolit Petru Movilă, 8 A,B

Vilă urbană

Mitropolit Petru Movilă, 8 A,B
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

În 1876 cetăţeanul de onoare prin ereditare Ivan Vasile Vaţkevici a cumpărat de la Polixenia Constantinovna Hrşanowsky, soţie de medic, o parte dintr-un lot de pământ viran, unde între 1877 şi 1896 a ridicat o casă din piatră în două etaje şi un corp de casă într-un parter. Pe uşa casei principale s-au păstrat două monograme ale proprietarilor.

Din componenţa fostei proprietăţi a supraveţuit doar vila într-un parter, construită la începutul secolului al XX-lea în stil modern.

Este o clădire alcătuită dintr-un parter, cu planul rectangular, cu faţada aliniată la linia roşie a străzii. Paramentul este în zidărie aparentă, cu detaliile fasonate în piatră, cu o plasticitate exuberantă, neted în combinare cu bosaje. Faţada principală are o compoziţie asimetrică, cu două rezalite, unul lateral şi unul amplasat adiacent, în care se afla intrarea de onoare (înlocuită cu o fereastră). Ferestrele sunt variate ca dimensiuni, înguste îngemănate în rezalit, soluţie echilibrată prin fereastra amplă în partea opusă a faţadei. În plinurile dintre ferestre sunt dispuse lesene, împodobite cu panouri din piatră spartă măruntă cu factura aspră, cu striuri şi discuri în partea superioară, care continuă sub forma tumbelor în parapetul clădirii. Faţada este împodobită în partea superioară cu un parapet împărţit în segmente diverse ca soluţie plastică: atic din piatră cu siluetă curbă, deasupra rezalitului, grilaj din fier forjat şi coronamentul înalt al pilonilor care flancau intrarea în casă.

Faţadă
Mitropolit Petru Movilă, 10 A,B (colţ str. A. Corobceanu)Mitropolit Petru Movilă, 6